Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441

Aberdyfi

Mae Aberdyfi yn harbwr bach ffyniannus a osodwyd o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, lle mae afon Dyfi yn cyrraedd dyfroedd Bae Ceredigion. Strydoedd hen ffasiwn yn codi i safbwyntiau ysblennydd, tra yng nghanol y pentref gallwch fwynhau pori mewn siopau arbenigol ac orielau celf neu fwyta mewn tafarndai a bwytai eithriadol. Mae ganddo rai o'r traethau gorau ym Mhrydain gyda phedair milltir o twyni tywod traethlin  sy'n ymestyn i'r gogledd i Tywyn.

 Mae y gweithgareddau awyr agored yn canolbwyntio ar chwaraeon traeth a dŵr, fel hwylfyrddio, syrffio barcud, pysgota, hwylio, a chanŵio ar yr aber. Yn yr haf, mae regatas hwylio, hwylio cystadlaethau preswyl, regatas rhwyfo a digwyddiadau chwaraeon dŵr eraill ynghyd ag adloniant i'r teulu.

Am fwy o wybodaeth am Aberdyfi a'r ardal gyfagos ewch i www.aberdyfi.org


Aberdyfi/ Aberdovey

Aberdyfi/ Aberdovey

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Aberdyfi/ Aberdovey

Aberdyfi/ Aberdovey

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Aberdyfi/ Aberdovey

Aberdyfi/ Aberdovey

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Traethau prydferth/ Beautiful Beaches

Traethau prydferth/ Beautiful Beaches

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Aberdyfi/ Aberdovey

Aberdyfi/ Aberdovey

Copyright belongs to Lee Houghton

Syrffio gwynt/ Wind surfing

Syrffio gwynt/ Wind surfing

Aberdovey Aberdovey