Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441

Aberystwyth


Glan môr Aberystwyth yw canolbwynt y dref ac yn ffefryn gydag ymwelwyr a phobl leol. Mae ganddo pier a dirwy ar lan y môr sy'n ymestyn o Graig Glais ym mhen gogleddol y Promenâd i geg yr harbwr yn y de, gan gymryd mewn dau draeth ar wahân yn ymestyn rhannu gan adfeilion castell 12fed ganrif. Y Promenâd milltir o hyd yn boblogaidd gyda cherddwyr, loncwyr, beicwyr a'r rhai sydd eisiau ymlacio ar lan y môr.

I wneud eich holl ffordd i ben Craig Glais beth am gymryd  y Rheilffordd Clogwyn Trydan. Hwn yw'r hiraf rheilffordd clogwyn trydan ym Mhrydain, gan roi mynediad i golygfeydd gwych ac atyniadau eraill ar y brig. Mae Neuadd y Farchnad lleoli ar frig y Stryd Fawr ac sy'n ymestyn i mewn i'r stryd bob dydd Mercher a dydd Sadwrn a Marchnad Ffermwyr yn cael ei chynnal yn y dref ar y trydydd dydd Gwener o bob mis.


Mae Aberystwyth yn un o brifddinasoedd ddiwylliant yn Nghymru ac mae'n gartref i Lyfrgell Genedlaethol a'r Brifysgol. Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn un o'r mwyaf a phrysuraf chanolfannau celfyddydau yng Nghymru. Mae'n cynnwys theatr, neuadd gyngerdd, sinema, stiwdio ac orielau. Mae Canolfan y Celfyddydau rhaglen yn cynnwys sioeau, arddangosfeydd a ffilmiau trwy gydol y flwyddyn. Mae ei bariau a chaffis hefyd yn lleoedd poblogaidd i gwrdd, yn enwedig gan fod y lleoliad ar ben y bryn yn rhoi un o'r golygfeydd gorau yn y dref.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.aberystwyth.org.uk


 


Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Aberystwyth

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Aberystwyth

Aberystwyth

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Aberystwyth

Aberystwyth

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Aberystwyth Electric Cliff Railway

Aberystwyth Electric Cliff Railway

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth/ Aberystwyth Arts Centre

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth/ Aberystwyth Arts Centre

Lyfrgell Genedlaethol Cymru/ National Library of Wales

Lyfrgell Genedlaethol Cymru/ National Library of Wales

Aberystwyth Aberystwyth