Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441

Corris


Ger corris yw'r Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT). Mae na 7 erw o arddangosfeydd rhyngweithiol, gerddi organig, caffi, siop a maes chwarae antur.

Mae CAT yn ganolfan addysg ac ymwelwyr sy'n dangos atebion ymarferol ar gyfer cynaliadwyedd. Mae'n ymdrin â phob agwedd o fyw'n wyrdd, adeiladu amgylcheddol, eco-glanweithdra, rheoli coetiroedd, ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni ac yn tyfu organig. Mae presenoldeb y Ganolfan yn Nyffryn Dyfi wedi dod pwyslais cynyddol amgylcheddol i'r ardal, sydd wedi'i dynodi bellach fel "Biosffer" Cenhedloedd Unedig. Yn y dref agosaf, Machynlleth, mae caffi llysieuol bwyd cyflawn a siop ar wahân hefyd yn berchen ac yn rhedeg gan CAT.

Atyniadau eraill ger Corris yw'r Labyrinth Brenin Arthur, Rheilffordd Stêm ac Amgueddfa Corris, Corris Mine Explorers a Tan y Coed Teithiau Cerdded Coedwigaeth.

Am fwy o wybodaeth mynd i www.visitmidwales.co.uk


 


Corris

Corris

Copyright belongs to Dragonleek

Canolfan  y Dechnoleg Amgen/ Centre for Alternative Technology

Canolfan y Dechnoleg Amgen/ Centre for Alternative Technology

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Canolfan  y Dechnoleg Amgen/ Centre for Alternative Technology

Canolfan y Dechnoleg Amgen/ Centre for Alternative Technology

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Canolfan  y Dechnoleg Amgen/ Centre for Alternative Technology

Canolfan y Dechnoleg Amgen/ Centre for Alternative Technology

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Canolfan  y Dechnoleg Amgen/ Centre for Alternative Technology

Canolfan y Dechnoleg Amgen/ Centre for Alternative Technology

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Reilffordd Corris/ Corris Railway

Reilffordd Corris/ Corris Railway

Rilffordd Corris/ Corris Railway

Rilffordd Corris/ Corris Railway

Corris Corris