Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441

Gwylio adar

Mae Canolbarth Cymru wedi bod yn y sylw cenedlaethol oherwydd y rhaglenni bywyd gwyllt BBC Springwatch ac Autumnwatch yn cael eu lleoli yn yr RSPB Ynys Hir wrth gefn ar lan aber Afon Dyfi. I'r de o Fachynlleth ar yr A487 yn y pentref Eglwys-fach, lle byddwch yn troi i'r dde ac ewch ymlaen am filltir i'r maes parcio i'r RSPB Ynys-hir wrth gefn

Mae'r warchodfa yn cwmpasu 550 hectar ac mae'n cynnwys amrywiaeth o gynefinoedd sy'n ymestyn i'r tir o'r fflatiau llaid a morfa heli trwy dir fferm a phyllau i derw coetir a phrysgwydd bryn. Mae dau brif lwybrau natur: 1.5 milltir a 3 milltir. Cyfleusterau yn cynnwys canolfan ymwelwyr fechan, safle picnic, trac beiciau a saith crwyn. Gwylio adar yn dechrau yn y maes parcio gyda llu o adar yn y gwahanol adrannau o'r bwydo adar orsaf. Mae rhai o'r adar sydd i'w gweld yn y llun isod.

Cyn cyrraedd Ynys Hir, ar ochr dde y ffordd wy'r  Ganolfan Gweilch y Pysgod. Mae'r Gweilch wedi cael eu gweld yn rheolaidd ar aber Afon Dyfi am flynyddoedd lawer yn ystod y gwanwyn a'r hydref. Yn 2011 ymunodd yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn i fyny gyda'r BBC Springwatch ac Autumnwatch i dimau yn cynnwys y gwalch y pysgod. Mae'r Ganolfan Gweilch y Pysgod ar agor o Ebrill i Fedi, 10am a 6pm. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys canolfan ymwelwyr gyda siop fach a lluniaeth sylfaenol; mae toiled anabl. Am fwy o wybodaeth am y gweilch yn mynd i www.dyfiospreyproject.com


Copyright belongs to Emyr Evans

Gwylio adar/ Bird Watching

Gwylio adar/ Bird Watching

Copyright belongs to Emyr Evans

Telor y coed/ Wood Warbler

Telor y coed/ Wood Warbler

Copyright belongs to RSPB

Gwyddau Dalcen Wen/ White Fronted Geese

Gwyddau Dalcen Wen/ White Fronted Geese

Copyright belongs to RSPB

Crehyrod Fach/ Little Egret

Crehyrod Fach/ Little Egret

Copyright belongs to RSPB

Gornchwiglen/ Lapwing

Gornchwiglen/ Lapwing

Copyright belongs to RSPB

Cudyll Coch/ Kestrel

Cudyll Coch/ Kestrel

Copyright belongs to RSPB

Barcud/ Kite

Barcud/ Kite

Copyright belongs to RSPB

Bird Watching Bird Watching