Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441

Llyn Efyrnwy

Mae Llyn Efyrnwy yn 5 milltir o hyd a hanner milltir o led. Mae'n edrych yn hynod o naturiol ond y gwir yw, cafodd ei greu yn y 19eg ganrif gan Gorfforaeth Lerpwl, fel cronfa storio dŵr ar gyfer y ddinas. Mae ei hadeiladu o gerrig argae, a adeiladwyd yn y 1880au, oedd y cyntaf o'i fath yn y byd.

Mae'r twr pigfain sy'n codi allan o ddyfroedd Llyn Efyrnwy, gryn bellter o'r argae, yn edrych fel rhan o stori dylwyth teg twr arddull neo-Gothig. Mae hyn yn gysylltiedig â'r lan gan bont bwa. Mae'r tŵr yn ymgorffori mecanwaith y gronfa ddŵr yn hidlo a adeiladwyd yn ystod yr un pryd â'r argae. Ei ddiben yw hidlo neu straenio ddeunydd diangen o'r dŵr.

Mae Llyn Efyrnwy yn ffurfio rhan o 24,000 erw Natur RSPB Warchodfa. Mae sawl rhywogaeth o adar wedi eu cofnodi fel bridio ar y Warchodfa, gan gynnwys y Cudyll Coch, Barcud Coch, y Gwybedog Brith, y Tingoch, Llinos Werdd a'r Telor y Coed. Crwyn ar gael i'w gweld rhai o'r 90 rhywogaeth o adar a gofnodwyd yn yr ardal ynghyd â 6 rywogaethau a gofnodwyd o ystlumod i gynnwys yr ystlum lleiaf.

Gweithgareddau yn yr ardal yn cynnwys hwylio, canŵio, pysgota, gwylio adar, beicio a marchogaeth ceffylau.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.lake-vyrnwy.com


Llyn Efyrnwy/ Lake Vyrnwy

Llyn Efyrnwy/ Lake Vyrnwy

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Llyn Efyrnwy/ Lake Vyrnwy

Llyn Efyrnwy/ Lake Vyrnwy

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Llyn Efyrnwy/ Lake Vyrnwy

Llyn Efyrnwy/ Lake Vyrnwy

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Llyn Efyrnwy/ Lake Vyrnwy

Llyn Efyrnwy/ Lake Vyrnwy

Cudyll Coch/ Kestrel

Cudyll Coch/ Kestrel

Copyright belongs to RSPB

Barcud/ Red Kite

Barcud/ Red Kite

Telor yr Helyg/ Willow Warbler

Telor yr Helyg/ Willow Warbler

Copyright belongs to RSPB

Gwybedog Mannog/ Spotted Flycather

Gwybedog Mannog/ Spotted Flycather

Copyright belongs to RSPB

Lake Vyrnwy Lake Vyrnwy