Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441

Map Lleoliad


Ar y Bws

Cymerwch y Exprees Cenedlaethol O Birmingham i Aberystwyth. Yna cymerwch y Gwasanaeth TrawsCambria X32 o Aberystwyth-i-Bangor trwy Fachynlleth. Yna cymerwch y 33/36 Lloyds Coaches, Machynlleth i Ddolgellau trwy Cwmllinau.


Ar y Trên

Mae Machynlleth ar y llinell drên Birmingham-i-Aberystwyth. Trenau uniongyrchol rheolaidd fel arfer yn rhedeg bob dwy awr rhwng Birmingham ac Aberystwyth drwy Wolverhampton a'r Amwythig. Mae'r llinell hon yn cael ei wasanaethu gan Drenau Arriva.


Yn y Car

O Ganolbarth Lloegr, ewch ar yr M54 i'r diwedd (ger Amwythig). Yna, o'r Amwythig dilynwch yr A458 am 45 milltir, gan fynd heibio Trallwng at y gylchfan yn y pentref, Mallwyd. Yna trowch i'r chwith wrth y gylchfan a chymerwch yr A470, arwydd i Fachynlleth. Dilynwch y ffordd hon hyd nes y bydd yn cael chi i mewn i bentref Cwmllinau. Cymerwch y troad cyntaf ar y chwith ac yna parhau am hanner milltir nes i chi weld y fynedfa i'r Parc Carafannau ar y chwith


O Gaer, dilynwch yr A483 i Y Trallwng yna trowch i'r dde ar yr A458. Yna dilyn cyfarwyddiadau fel uchod.