Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441

cy

Y Ffarm

Yn 1957 brynwyd ein rhieni y fferm fynydd o'r enw Bryn Uchel Isaf ger i bentref o Cwmllinau. Dros y blynyddoedd mae'r fferm wedi tyfu i 300 erw, sydd bellach yn amgylchynu ein parc carafannau. Mae gennym dir fferm pellach mewn gwahanol ardaloedd gwasgaru ar draws Dyffryn Dyfi. Mae gennym gwartheg a ddefaid ar ein fferm gyda phum cŵn defaid  a phedwar chathod. Gan fod y rhaglenni  am wyna'n ar BBC, mae mwy a mwy o fobol gyda diddordeb o ffordd o fyw ar Ffermydd Mynydd Cymreig. Felly os oes gennych unrhyw gwestiwn am ffermio mynydd, cysylltwch â ni.


Yn 2007 cymerwyd rhan yn y Prosiect Alliance Gwirfoddoli a Farmer a drefnwyd gan yr RSPB. Pwrpas y prosiect oedd dod o hyd faint o rywogaethau o adar ar syth ar fferm dros gyfnod o 5 mis. Ar ddiwedd y prosiect darganfod fod gennym 45 o rywogaethau o adar gwahanol. Mae'r swyddog prosiect RSPB yn amlygu bod hwn yn nifer sylweddol uchel.

Dyma rai o'r adar ar y fferm,

Barcud, Cudyll, y Tingoch, Clochdar y Cerrig, Llinos, Red Gwybedog, Ehedydd, Bras y Cyrs, Troellwr Bach a Telor yr Helyg.


2017 Y Ffermdy/ The Farmhouse

2017 Y Ffermdy/ The Farmhouse

Copyright belongs to

2019 The Farmhouse

2019 The Farmhouse

2019 Farmhouse

2019 Farmhouse

Gaeaf 2010/ Winter 2010

Gaeaf 2010/ Winter 2010

Copyright belongs to Mr Smith

Gaeaf 2010/ Winter 2010

Gaeaf 2010/ Winter 2010

Yr olygfa oddi mynydd ni/ The view from our Mountain

Yr olygfa oddi mynydd ni/ The view from our Mountain

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Yr olygfa oddi mynydd ni/ The view from our Mountain

Yr olygfa oddi mynydd ni/ The view from our Mountain

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Ein gwartheg/ Our Cattle

Ein gwartheg/ Our Cattle

Fam a'r Llo/ Mother and Calf

Fam a'r Llo/ Mother and Calf

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Llo/ New Born Calf

Llo/ New Born Calf

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Trilliw

Trilliw

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Dorian

Dorian

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Yr olygfa oddi mynydd ni/ The view from our Mountain

Yr olygfa oddi mynydd ni/ The view from our Mountain

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Cŵn defaid/ Sheep Dogs

Cŵn defaid/ Sheep Dogs

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Llwybur natur/ Nature Trail

Llwybur natur/ Nature Trail

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Llwybur natur/ Nature Trail

Llwybur natur/ Nature Trail

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Llinos/ Linnet

Llinos/ Linnet

Copyright belongs to RSPB

Telor yr Helyg/ Willow Warbler

Telor yr Helyg/ Willow Warbler

Copyright belongs to RSPB

Barcud/ Kite

Barcud/ Kite

Copyright belongs to RSPB

Cudyll Coch/ Kestrel

Cudyll Coch/ Kestrel

Copyright belongs to RSPB


Mae'r dudalen hon yn aros i gael ei gyfieithu i'r Gymraeg. Cysylltwch â ni os gallwch chi helpu.

Our Farm Our Farm Our Farm