Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441

cy

Cyfleusterau

Dyma rai o'r amrywiaeth o gyfleusterau sydd ar gael ar y Parc Carafanau:

  • 300 erw ar gyfer plant i archwilio 
  • 2 Llwybrau Natur NewyddT
  • eithiau cerdded cŵn
  • Canolfan Gwybodaeth
  • Cable TV
  • Golchdy
  • Maes Chwarae i Plant
  • Llyfrgell i llyfrau ac DVDs


Un o bethau sy'n gwneud  Bryn Uchel yn wahanol i weddill o'r Parciau  yw bod y dŵr sy'n cael ei gyflenwi i'r Parc Carafanau yn teithio o'i tharddiad naturiol dwfn o fewn ein mynydd. Mae y dŵr ffynnon yn teithio o galon y mynydd i'ch cartref gwyliau y gwêl dim golau hyd nes y byddwch yn agorr y tap. Mae'r dŵr ffynnon yn mor bur na fu erioed yn methu y dadansoddiad llym dŵr yn flynyddol wneud gan yr awdurdod lleol.

Mae'r RSPB wedi cofnodi 45 o rywogaethau adar bridio ar y 300 erw sy'n amgylchynu'r Parc Carafanau, mae hwn yn nifer uchel yn ôl y swyddog prosiect RSPB a gymerodd ran yn y survey.These Dim ond rhai o'r adar sydd i'w gweld o gwmpas y Parc, barcud, Cudyll, y Tingoch, Clochdar y Cerrig, Llinos, Red Gwybedog, Starling, ehedydd, Bras y cyrs, ceiliog rhedyn a Telor yr Helyg

Mae'r Parc hefyd yn lleoliad delfrydol ar gyfer yr holl weithgareddau awyr agored. Mae'r rhain yn cynnwys golff, pysgota, gwylio adar canŵio, beicio mynydd, dringo mynydd a chymryd teithiau cerdded hamddenol ar hyd y llwybrau troed cyhoeddus lawer yn yr ardal.

 


Llyfrgell/DVD & Book Library

Llyfrgell/DVD & Book Library

Maes Chwarae/ Playground

Maes Chwarae/ Playground

Maes Chwarae/ Playground

Maes Chwarae/ Playground

Llwybur natur/ Nature Trail

Llwybur natur/ Nature Trail

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Llwybur natur/ Nature Trail

Llwybur natur/ Nature Trail

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Tal y Llyn

Tal y Llyn

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Yr olygfa oddi mynydd ni/ The view from our Mountain

Yr olygfa oddi mynydd ni/ The view from our Mountain

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Rafftio dŵr gwyn/ White water rafting

Rafftio dŵr gwyn/ White water rafting

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Coed y Brenin

Coed y Brenin

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Machynlleth

Machynlleth

Held every year in early May.

Held every year in early May.

Castell Harlech/ Harlech Castle

Castell Harlech/ Harlech Castle

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Aberystwyth

Aberystwyth

Rheilffordd Llyn Tegid / Bala Lake Railway

Rheilffordd Llyn Tegid / Bala Lake Railway

Aberdyfi/ Aberdovey

Aberdyfi/ Aberdovey

Copyright belongs to (2012) Visit Wales

Traethau prydferth/ Beautiful Beaches

Traethau prydferth/ Beautiful Beaches

Copyright belongs to (2012) Visit Wales


Mae'r dudalen hon yn aros i gael ei gyfieithu i'r Gymraeg. Cysylltwch â ni os gallwch chi helpu.

Facilities Facilities Facilities