Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441

cy

Y Parc

Teulu ffermio leol, a sefydlwyd y Parc Carafannau yn 1965. Mae'r Parc wedi'i osod mewn 300 acer o gefn gwlad sy'n cynnwys goetiroedd, nentydd a hyd yn oed mynydd,  syth yn edrych dros un o gymoedd harddaf yng Nghanolbarth Cymru. Gyda 300 erw, rydym wedi creu dau lwybr natur i chi eu mwynhau, yn perffaith ar gyfer plant i archwilio neu mynd â'ch ci am dro. Mae llawer o dafarndai gwych a bwytai o fewn 10 munud o'r Parc.

Mae'r Parc wedi ei lleoli yn ddelfrydol i chi archwilio Canolbarth Cymru. Dim ond 15 munud gyrru i'r trefi marchnad hanesyddol Machynlleth a Dolgellau a dim ond 30 munud mewn car i arfordir Cymru. Mae llawer o weithgareddau awyr agored sydd ar gael yn yr ardal gyfagos, mae'r rhain yn cynnwys golff, pysgota, gwylio adar, beicio mynydd neu gymryd taith gerdded hamddenol ar hyd y llwybrau troed cyhoeddus lawer yn yr ardal. Am fwy o wybodaeth ewch i'r Atyniadau i gael gwybod mwy am yr ardal.

Felly, os ydych yn meddwl am ymweld â Chanolbarth Cymru, beth am ddod i weld drosoch eich hun y manteision o gael eich cartref gwyliau ei hun o fewn amgylchedd hardd Parc Carafanau Bryn Uchel.


Dyma rai o'r manteision o gael eich cartref gwyliau wedi'u lleoli yn y Parc Carafanu Bryn Uchel.
 

  • Mae na ddim Ty Tafarn na Clwb ar y Parc
  • Cŵn yn cael eu croesawu ond rhaid i chi fod ar dennyn o ganlyniad i dda byw.
  • Mae amgylchedd diogel yn cael ei 1 filltir o ffordd fawr.
  • Mae yna ddim reol oed ar y carafanau.
  • Cyn-berchen carafanau derbyn ar gytundeb.
  • Gwerth eithriadol
  • Carafannau yswiriant ar gael drwy Leisuredays

Maes Chwarae/ Playground

Maes Chwarae/ Playground

Maes Chwarae/ Playground

Maes Chwarae/ Playground

Yr olygfa oddi mynydd ni/ The view from our Mountain

Yr olygfa oddi mynydd ni/ The view from our Mountain

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

llwybr natur/ Nature Trail

llwybr natur/ Nature Trail

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park

Llwybur natur/ Nature Trail

Llwybur natur/ Nature Trail

Copyright belongs to Bryn Uchel Caravan Park


Mae'r dudalen hon yn aros i gael ei gyfieithu i'r Gymraeg. Cysylltwch â ni os gallwch chi helpu.

Our Park Our Park Our Park