Parc Caravanau Bryn Uchel Caravan Park,
Cwmllinau, Machynlleth, Powys SY20 9PE
Rhif ffôn : 01650 511441


Pethau i wneaud i gyd o fewn 30 munud o Bryn Uchel

Dolgellau

Dolgellau
Dolgellau yn dref farchnad fechan wrth droed Cadair Idris, a leolir yn y Parc Cenedlaethol Eryri.  Mae gan Dolgellau labrinth o adeiladau rhestredig sy'n berffaith mewn golwg. Mae digon o...

Amser teithio yn fras: 15 munud

Darllen mwy am Dolgellau
Dangoswch y map atyniadau

Llyn Efyrnwy

Lake Vyrnwy
Mae Llyn Efyrnwy yn 5 milltir o hyd a hanner milltir o led. Mae'n edrych yn hynod o naturiol ond y gwir yw, cafodd ei greu yn y 19eg ganrif gan Gorfforaeth Lerpwl,...

Amser teithio yn fras: 25 munud

Darllen mwy am Llyn Efyrnwy
Dangoswch y map atyniadau

Aberystwyth

Aberystwyth
Glan môr Aberystwyth yw canolbwynt y dref ac yn ffefryn gydag ymwelwyr a phobl leol. Mae ganddo pier a dirwy ar lan y môr sy'n ymestyn o Graig...

Amser teithio yn fras: 30 munud

Darllen mwy am Aberystwyth
Dangoswch y map atyniadau

Aberdyfi

Aberdovey
Mae Aberdyfi yn harbwr bach ffyniannus a osodwyd o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, lle mae afon Dyfi yn cyrraedd dyfroedd Bae Ceredigion. Strydoedd hen ffasiwn yn codi i safbwyntiau ysblennydd, tra yng nghanol...

Amser teithio yn fras: 25 munud

Darllen mwy am Aberdyfi
Dangoswch y map atyniadau

Cadair Idris

Cadair Idris
Yr esboniad mwyaf cyffredin ar gyfer enw'r mynydd yn seiliedig ar y ffaith bod Cadair golygu "gadeirydd". Byddai Cadair Idris felly gyfieithu fel "y cadeirydd Idris", ac mae'r Idris o dan...

Amser teithio yn fras: 20 munud

Darllen mwy am Cadair Idris
Dangoswch y map atyniadau

Gwylio adar

Bird Watching
Mae Canolbarth Cymru wedi bod yn y sylw cenedlaethol oherwydd y rhaglenni bywyd gwyllt BBC Springwatch ac Autumnwatch yn cael eu lleoli yn yr RSPB Ynys Hir wrth gefn ar lan aber Afon...

Amser teithio yn fras: 20 munud

Darllen mwy am Gwylio adar
Dangoswch y map atyniadau

Machynlleth

Machynlleth Town
Roedd ym Machynlleth yn gosod y arweinydd gwrthryfel Owain Glyndŵr Cymru ei Senedd Gymreig ym 1404. Felly, mae rhywfaint o hawl i wneud cais i fod yn 'brifddinas hynafol Cymru'. Ceir tystiolaeth o...

Amser teithio yn fras: 15 munud

Darllen mwy am Machynlleth
Dangoswch y map atyniadau

Coed y Brenin

Coed y Brenin
Coed y Brenin yw'r ganolfan beicio mynydd gwreiddiol, lle dechreuodd y cyfan. O retro, creigiog, y clasuron i lwybrau cyfoes modern, mae teithiau i fodloni amseryddion cyntaf i manteision profiadol! www.forestry...

Amser teithio yn fras: 30 munud

Darllen mwy am Coed y Brenin
Dangoswch y map atyniadau

Llyn Tegid

Bala Lake
Llyn Tegid yw'r corff mwyaf o ddŵr yng Nghymru, yn bedair milltir o hyd a milltir o led. Llyn Tegid yn safle bywyd gwyllt gwarchodedig a'i dyfroedd yn cynnwys penhwyaid...

Amser teithio yn fras: 30 munud

Darllen mwy am Llyn Tegid
Dangoswch y map atyniadau

Corris

Corris
Ger corris yw'r Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT). Mae na 7 erw o arddangosfeydd rhyngweithiol, gerddi organig, caffi, siop a maes chwarae antur. Mae CAT yn ganolfan addysg ac ymwelwyr sy'n...

Amser teithio yn fras: 15 munud

Darllen mwy am Corris
Dangoswch y map atyniadauLatest Blog Post

Bryn Uchel Blog Image

Temporarily Closed

Due to the Welsh Government national Tier 4 lockdown, we are required to temporarily close the Park from 20th December 2020. We would like to thank all of our residents for their continued support through this difficult time.


Darllenwch blog llawn

December 2020